Vi konstruerar, upprättar ritningar i CAD samt bygger apparatskåp för styr- och regleranläggningar.