Vi utför kompletta installationer av styr- och regler- anläggningar

Service- och entreprenad

Vi utför kompletta styr- och övervakningsinstallationer i nya anläggningar samt service och felsökning av el- och styrsystem inom värme, ventilation och kyla.

Apparatskåp

Vi konstruerar och tillverkar apparatskåp för styr- och regleranläggningar i fastigheter och industrin.

Elinstallationer

Som behörig elinstallatör utför vi alla typer av elinstallationer i bostad- och fritidshus, skolor, kontor samt laddboxar för elbilar och kompletta solcellanläggningar.