Objekt: Service är en stor del av vår dagliga verksamhet.
Tidsplan: Kontinuerligt