Gothia Styrtekniks vision är att bli ledande i Sverige på styr- och reglerteknik inom fastighetsautomation, elskåpstillverkning och elinstallationer genom att:

  • skapa värde för kunder inom utvalda segment av produkter och tjänster av högsta kvalitet
  • driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
  • arbeta med energi, passion och respekt för individen

Kvalitet

Kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster.

Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för allt som Gothia Styrteknik gör, från produktutveckling, tjänster och tillverkning till leverans. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar.

Vi strävar efter att göra våra kunder 100 % nöjda, och vår kundfokus bygger på de anställdas engagemang och delaktighet i kombination med en välfungerande organisation. Vi vill ha en kultur där alla anställda är lyhörda och medvetna om vad som måste göras för att vi ska bli den bästa affärspartnern i branschen.

Nyckelbegreppen är total kvalitet och att alla deltar genom dialoger och klara mål. Kunskap om kundernas verksamhet är grundläggande för vårt kvalitetsarbete.

Säkerhet

Säkerhet i ett större sammanhang – både säkerhet för användare av våra installationer och under arbete för våra anställda för en god arbetsmiljö. Hög säkerhet är mycket viktig och samtliga anställda har rätt utbildning inom sitt specifika arbetsområde. Korrekt hantering av el, produkter och komponenter är en förutsättning för säkerhet. Därför är utbildning på alla nivåer en del av vårt kvalitets- och säkerhetsarbete.

Miljö

Vi anser att vi har en skyldighet och ett stort ansvar i att se till att Gothia Styrteknik som företag har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi tycker att det är självklart att våra produkter, tjänster och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vårt mål är att förbättra energieffektiviteten både ute hos kund och i företaget som helhet. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.