Gothia Styrteknik AB är ett aktiebolag som startades 2009 av Martin Kettisen och Josef Ekborg. De flesta anställda är i huvudsak elektriker och Martin Kettisen är behörig elinstallatör och ansvarar slutligen för allt elarbete. Gothia Styrteknik AB är anslutna till arbetsgivarorganisationen Installatörerna.

Vi utför kompletta installationer av styr- och regleranläggningar samt service och felsökning på befintliga anläggningar inom värme, ventilation och kyla. Sedan 2013 konstruerar vi och bygger apparatskåp för styr- och regleranläggningar och industrin.

Som behörig elinstallatör utför vi alla typer av elinstallationer i privata bostäder och offentliga byggnader. Våra kunder är fastighetsägare, byggentreprenörer, ventilationsentreprenörer och VVS-entreprenörer.

Kvalitet, säkerhet och miljö är grunden i vårt arbete och en del av vår vision som företag.