Gothia Styrteknik AB är ett aktiebolag som startades 2009 av Martin Kettisen och Josef Ekborg. De flesta anställda är i huvudsak elektriker och Martin Kettisen är behörig elinstallatör och ansvarar slutligen för allt elarbete. Verksamheten utökade sina tjänster genom att starta elskåpstillverkning 2013. Gothia styrteknik AB är anslutna till arbetsgivarorganisationen EIO.

Vår största tjänst vi utför är kompletta installationer av styr- och regleranläggningar samt service och felsökning på befintliga anläggningar inom värme, ventilation och kyla. Sedan 2013 upprättar vi även ritningar i CAD samt bygger apparatskåp för styr- och regleranläggningar.

Som behörig elinstallatör utför vi alla typer av elinstallationer i privata bostäder och offentliga byggnader. Våra kunder är fastighetsägare, byggentreprenörer, ventilationsentreprenörer och VVS-entreprenörer.

Kvalitet, säkerhet och miljö är grunden i vårt arbete och en del av vår vision som företag.